Konkrétní školení jsou dostupná na informačním portálu naší společnosti Firemní ES&H servis s.r.o.:

https://klient.firemniservis.cz/